Sprejeti proračun: 2022/1 Veljavni proračun: 2022/1 Realizacija do 31.10.2022

*Vsi zneski so v evrih.