Sprejeti proračun: 2023/2 Veljavni proračun: 2023/2 Realizacija do 26. 6. 2023

*Vsi zneski so v evrih.