Sprejeti proračun: 2022/1 Veljavni proračun: 2022/1 Realizacija do 6. 5. 2022

*Vsi zneski so v evrih.