Sprejeti proračun: 2022 Veljavni proračun: 2022 Realizacija: 2022

*Vsi zneski so v evrih.