Sprejeti proračun: 2023/1 Veljavni proračun: 2023/1 Sprejeti proračun: 2023/2 Veljavni proračun: 2023/2 Realizacija: 2023

*Vsi zneski so v evrih.